Teksti: Teemu Sarkkinen | Artikkelikuva: Pixabay

 

Tavoitteena kestävä elämäntapa

”Ilmastosta ja ylipäätään ympäristöstä huolehtiminen on elämässäni isossa roolissa. Minulle tuottaa suurta iloa, kun löydän hyvin istuvat housut vastuulliselta vaatebrändiltä tai ostan repun täyteen kasviperäistä ruokaa. Olen pyrkinyt minimoimaan hiilijalanjälkeni tekemättä omasta tai läheisteni elämästä hankalampaa. Jos taloyhtiöni vaihtaisi vihreään kaukolämpöön, olisi vaikutukseni ilmastoon globaalisti kestävällä tasolla (eli noin 2500 kg CO2e per vuosi)”, musiikkia ja luontoa rakastava Veikko Sajaniemi kertoo.

Hänen  mielestään ympäristölle suotuisa elämäntyyli ei edellytä mitään valtavia mullistuksia, vaan on mahdollista elää täysin normaalia elämää. Se vaatii vain tiettyjä vastuullisia valintoja.

”Ihan kaikkeen ei kuitenkaan omalla käyttäytymisellä pysty suoraan vaikuttamaan, vaan rakenteellisiakin muutoksia tarvitaan erityisesti yhteiskuntamme energiankäyttöön. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että myös tällaiset rakenteelliset muutokset saadaan kyllä aikaan, kun tarpeeksi moni vaatii niitä.”

”Myös rakenteelliset muutokset saadaan kyllä aikaan, kun tarpeeksi moni vaatii niitä.”

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa vanha sanonta ”Tieto lisää tuskaa” pitää Sajaniemen mielestä paikkansa.

”Toden totta: mitä enemmän ilmastonmuutoksesta ottaa selvää, sitä karumman kuvan tulevaisuudestamme ja ihmiskunnan ahneudesta saa. Samalla kuitenkin ymmärtää, että tämä ei ole sellainen kamppailu, jonka joko voittaa tai häviää. Ei ole myöskään mitään tarkkaa, maagista rajaa, jonka ylityttyä Danten kuvaus tuonpuoleisesta alkaa tuntua lepokodilta. Jokainen asteen kymmenyksen lämpeneminen, jonka onnistumme estämään tai viivyttämään, antaa luonnolle ja ihmiskunnalle aikaa sopeutua edessä oleviin muutoksiin planeettamme olosuhteissa.”

 

Kestävää bisnestä

Sajaniemi työskentelee yritysyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä vuonna 2019 perustetun Compensate-säätiön palveluksessa. Vaikka säätiö ei tavoittele voittoa, se on kuitenkin myös kannattavuuteen ja kasvuun pyrkivä startup-yritys. Sajaniemen mukaan Compensaten vision toteuttaminen edellyttää tällaista profiilia.

Veikko Sajaniemi. Kuva: Sajaniemen albumi.

”[Compensaten] tehtävä on hidastaa ilmaston muuttumista tarjoamalla ihmisille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä. Ohjaavana ajatuksena on saada ihmiset niin yksilöinä kuin yritysten ja valtioiden päättäjinäkin ymmärtämään, että me kaikki vaikutamme ilmastoomme ja meidän kaikkien on kannettava oma vastuumme tässä”, hän luonnehtii.

Käytännössä Compensate tarjoaa esimerkiksi kuukausittain laskutettavia kompensaatiopaketteja. Paketin hinta riippuu yksilöllisestä hiilijalanjäljestä, jonka voi testata ennen kompensoinnin aloittamista.

”Kuukausittainen kompensointi ei ole pelkkää hyvän omatunnon ostamista rahalla, vaan samalla saa hyvän kuvan siitä, mistä omat päästöt muodostuvat. Ymmärryksen kasvattaminen on kertakaikkisen oleellista kestävän elämäntavan saavuttamisen kannalta”, Sajaniemi kertoo.

”Kuukausittainen kompensointi ei ole pelkkää hyvän omatunnon ostamista rahalla, vaan samalla saa hyvän kuvan siitä, mistä omat päästöt muodostuvat.”

Säätiön toiminta-ajatus on suomalaisittain uudehko avaus. Tästä kertoo osaltaan se, että lainoppineiden keskuudessa on ilmennyt epäselvyyttä sen suhteen, mikä on kompensointimaksujen suhde rahankeräyslakiin. Kiista on liittynyt siihen, ovatko tällaiset maksut vastikkeettomia vai voidaanko niillä ostettua päästökompensaatiopalvelua pitää hyödykkeenä.

Sisäministeriö asetti 16. huhtikuuta lainsäädäntöhankkeen, jonka tavoitteena on tehdä vaikeatulkintaiseksi osoittautuneeseen lakiin tarvittavat muutokset, jotta vapaaehtoinen päästökompensointi olisi mahdollista.

Päästöhyvitysten ohella Compensate tarjoaa konkreettisia vinkkejä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja järjestämissään webinaareissa.

Säätiö kertoo sitoutuneensa tilittämään kompensaatiopakettien myynnistä kertyvät tuotot kokonaisuudessaan hiilensidontaan eli esimerkiksi metsien istuttamiseen ja suojelemiseen. Sopivien lahjoituskohteiden valinnassa on apuna ympäristötieteiden asiantuntijoista koostuva paneeli. Organisaation toiminnasta koituvat kulut rahoitetaan yhteistyökumppanien lisenssimaksuilla ja muulla rahoituksella.

Onko päästöhyvityksillä sitten todella vaikutusta ilmastonmuutokseen?

”Pelkällä kompensoinnilla tästä kriisistä ei selvitä. Meillä on jo nyt liikaa hiilidioksidia ilmakehässä; turvallinen raja ylitettiin jo vuonna 1987. Päästövähennykset ovat ensisijainen keino ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuitenkin päästöjen täysi nollaaminen on mahdotonta, joten ainut keino kantaa vastuu lopuista päästöistä on tukea hiilinieluja tai päästövähennyksiä jossakin muualla”, Sajaniemi linjaa.

”Päästövähennykset ovat ensisijainen keino ilmastonmuutoksen hillinnässä.”

Hänen mukaansa ilmastolle aiheutettua kuormitusta voi kompensoida hyvinkin konkreettisesti, kun puhutaan hiilidioksidin määrästä ilmakehässä. Tiettyjen perusasioiden täytyy kuitenkin olla kunnossa.

”En voi ostaa uutta autoa, jonka valmistus on tuottanut viisi tonnia hiilidioksidia ilmakehään ja istuttaa sen jälkeen pari puuta, jotka 50 vuoden päästä ovat sitoneet saman määrän hiiltä – silloin auton valmistuksen aiheuttamat päästöt ovat ehtineet jo lämmittää maapalloa vuosikymmenten ajan. En voi myöskään jättää Suomessa omistamaani metsää hakkaamatta ja väittää sillä tavoin kompensoivani päästöjäni, koska Suomi kaikkien kehittyneiden maiden tavoin huomioi valtiona kaikki hiilinielut maankäyttösektorin alla kansallisissa tavoitteissaan.”

Sajaniemi toteaa, että vaikka kompensointi on teoriassa hyvin selkeää, käytännön toteutukseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, kuten luonnonmullistuksia ja kansainvälisen lainsäädännön kiemuroita. Tämä on pyritty ottamaan huomioon Compensaten toiminnassa. (Lisää aiheesta säätiön blogissa.)

Compensate on pyrkinyt aktiivisesti verkostoitumaan eri alojen yritysten kanssa.

”Yhä useampien yritysten lähtiessä mukaan toimintaan kompensointimahdollisuuksia tulee muutenkin kuin kuukausittaisena palveluna. Tavoitteena on, että kaikissa tuotteissa ja palveluissa näkyisi hiilijalanjälki ja sen hyvittämisen hinta ostohetkellä. Näin vastuullisten tuotteiden valitseminen tehtäisiin mahdollisimman helpoksi. Jotkin brändit ovat tätä lähteneet toteuttamaan jo itse julkistamalla omat lukunsa. Me haluamme viedä asian askeleen pidemmälle ja tarjota samalla mahdollisuuden kantaa vastuu päästöistä”, Sajaniemi kertoo.

”Jotkin brändit ovat tätä lähteneet toteuttamaan jo itse julkistamalla omat lukunsa. Me haluamme viedä asian askeleen pidemmälle ja tarjota samalla mahdollisuuden kantaa vastuu päästöistä”, Sajaniemi kertoo.

Yritysyhteistyökumppaneiksi ovat tähän mennessä ryhtyneet muun muassa Unicafe ja Löyly. Ensin mainittu on Helsingin yliopiston kampuksilla toimiva ravintolaketju ja jälkimmäinen suosittu sauna- ja ravintolayritys, jonka Compensaten nokkamies Antero Vartia perusti yhdessä näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa vuonna 2014. Vartia myi osuutensa Löylystä liikekumppanilleen vuonna 2018.

Jotkut Compensaten kumppaneiksi ryhtyneistä ovat pudottautuneet kyydistä Poliisihallituksen viime joulukuussa käynnistämän, rahankeräysluvan tarpeellisuutta koskevan selvityksen aiheuttaman epäselvän tilanteen vuoksi. Vartia kertoo selvittäneensä toimintaa koskevia laillisuuskysymyksiä oma-aloitteisesti yhdessä viranomaisten kanssa jo marras–joulukuun aikana. Hän kanteli Poliisihallituksen arpajaishallinnon toiminnasta oikeuskanslerille tammikuussa.

Antero Vartia kertoo oheisella videolla oman ja yrityksensä tarinan (https://compensate.com/fi/about-us):

Asenne ratkaisee

Veikko Sajaniemen mukaan ihmiskunnalla on kaikki tekniset keinot ratkaista ilmastonmuutos. Myös taloudellisessa mielessä se on hänen mukaansa jopa kannattavaa.

”Ainut, mistä kiikastaa, on ihmisten tahto. Kyse on lähinnä siitä, olemmeko valmiita muutoksiin oma-aloitteisesti vai vasta pakon edessä muuttamamme ilmaston ehtojen sanelemina.”

”Ainut, mistä kiikastaa, on ihmisten tahto.”

Muutokselta ei siis Sajaniemen mukaan voi kukaan välttyä. Ainoa, mihin voi vaikuttaa, on oma asenne. Sajaniemi itse kannustaa positiiviseen ja ennakkoluulottomaan suhtautumiseen:

”Suosittelen kaikkia kokeilemaan ilmastoystävällisiä valintoja omassa elämässään. Huomaamattaan voi samalla parantaa omaa ja läheistensä elämänlaatua; niin pelottavilta kuin hyötyliikunnan lisääminen, ajan viettäminen tärkeiden ihmisten kanssa ja kasviperäinen ruokavalio saattavatkin kuulostaa!”