Lyhyesti

Heijastus on verkkolehti lukijoille, jotka arvostavat aitoehtoista, analyyttistä ja tarinallista journalismia.

Tärkeimmät aihealueemme ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, tiede ja teologia, oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys ja erilaisten ihmisten tarinat. Olemme kiinnostuneita siitä, miten erilaiset maailmankatsomukset heijastuvat yksilöiden tai yhteisöjen toiminnassa.

 

AITOEHTOISUUS

Heijastus tekee aitoehtoisia juttuja. Aitoehtoisuus tarkoittaa pyrkimystämme nähdä maailma sellaisena kuin se on, kuitenkin toivosta käsin. Maailmassa on hyviä ja puolustamisen arvoisia asioita, joista haluamme kertoa. Aitoehtoisuuteen sisältyy myös aitojen ja välittömien kohtaamisten arvostaminen esimerkiksi haastattelutilanteissa. Yhteiskunnassa on monia ilmiöitä, joiden ymmärtäminen edellyttää empatiaa. Toimittajamme käsittelevät aiheitaan rohkeasti jopa henkilökohtaisella tasolla tarpeen vaatiessa. Lisäksi aitoehtoisuus tarkoittaa sitoutumista journalismille ominaiseen totuudenmukaisuuden ihanteeseen.


VISIOMME

Heijastus tarjoaa helposti ymmärrettävää, maailmankatsomusta haastavaa ja aitoehtoista journalismia tieteestä, yhteiskunnasta ja teologiasta.


ARVOMME

Luotettavuus

 • Kunnioitamme ja sovellamme Journalistin ohjeita.
 • Kun teemme virheen, laadimme oikaisun.
 • Hyödynnämme juttuprojekteissamme asiantuntijatietoa ja tutkimuskirjallisuutta monipuolisesti.

Ajankohtaisuus

 • Teemme aikakauslehdille ominaisia teemajuttuja, mutta tarjoamme lukijoillemme myös ajankohtaisia tapahtumia maailmalta ja kotimaasta.
 • Laadimme uutiskatsauksia ja artikkeleita ajankohtaisista ilmiöistä.

Tarinallisuus

 • Heijastus astuu rohkeasti tarinaan, muttei tarinoi joutavia.
 • Tarinat ovat tapamme olla olemassa ja jäsentää todellisuuttamme.
 • Perimmältään uskomme kaikkien tapahtumien taustalla olevaan suureen kertomukseen, joka sitoo historian tapahtumat ja ihmisten kohtalot yhteen.

Analyyttisyys

 • Suhtaudumme maailmaan uteliaasti. Pyrimme yhtäältä avoimuuteen ja toisaalta kriittisyyteen lähteitämme ja omaa toimintaamme kohtaan.

Katsomustietoisuus

 • Tiedostamme omien katsomustemme vaikuttavan tapaamme nähdä maailma ja tarkastella asioita silloinkin, kun pyrimme ilmiöiden tasapuoliseen käsittelyyn.
 • Heijastus on tunnustuskuntiin sitoutumaton kristillis–yhteiskunnallinen julkaisu.